میوه و سبزیجات کنسرو شده - سوپ - سس مایونز - کنسروجات - ترشیجات
صنعت مواد غذائی و آشامیدنی

نام مجموعه توضیحات استان
مجتمع کشت و صنعت آیدانه چالدران

مجتمع کشت و صنعت آیدانه چالدران

میوه و سبزیجات کنسرو شده - سوپ - سس مایونز - کنسروجات - ترشیجاتنام تجاری:آیدانه تلفن کارخانه:3624937(0462) فاکس: 6- 362435 (0462)تهران
صنایع غذایی ایمان

صنایع غذایی ایمان

میوه و سبزیجات کنسرو شده - سوپ - سس مایونز - کنسروجات - ترشیجاتنام تجاری: ایمانپاکدشت
صنایع غذایی دل انگیز

صنایع غذایی دل انگیز

میوه و سبزیجات کنسرو شده - سوپ - سس مایونز - کنسروجات - ترشیجاتجویبار
تولیدی اروم آدا

تولیدی اروم آدا

میوه و سبزیجات کنسرو شده - سوپ - سس مایونز - کنسروجات - ترشیجاتنام تجاری: اروم آدا ISO 9001 (TWTUV) 0 آدرس دفتر نمایندگی تهران: خارومیه
کشت و صنعت پیازار

کشت و صنعت پیازار

میوه و سبزیجات کنسرو شده - سوپ - سس مایونز - کنسروجات - ترشیجاتنام تجاری: آسان تحت پوشش:بنیاد پانزده خرداد تلفن کارخانه:2777(0412266) فاکس:283تهران
صنایع غذایی بهرنگ

صنایع غذایی بهرنگ

میوه و سبزیجات کنسرو شده - سوپ - سس مایونز - کنسروجات - ترشیجاتتلفن کارخانه: 4-4383801 (0262)تهران
بهنان کرشمه یزد

بهنان کرشمه یزد

میوه و سبزیجات کنسرو شده - سوپ - سس مایونز - کنسروجات - ترشیجاتیزد

اصناف ویژه

شما اینجا هستید: مواد غذایی میوه و سبزیجات کنسرو شده - سوپ - سس مایونز - کنسروجات - ترشیجات