سیم وکابل - کابل های مخابراتی - متعلقات - هادیها - المنت های حرارتی، لوله های فولادی
صنایع برق و الکترونیک و مخابرات

نام مجموعه توضیحات استان
آلو متک(سهامی عام)

آلو متک(سهامی عام)

سیم وکابل - کابل های مخابراتی - متعلقات - هادیها - المنت های حرارتی، لوله های فولادی تلفن کارخانه:2223028 2225707(0281) فاکس:2227056(0281) تحت پوشش:وزارت نیروتهران
صنایع سیم و کابل همدان

صنایع سیم و کابل همدان

سیم وکابل - کابل های مخابراتی - متعلقات - هادیها - المنت های حرارتی، لوله های فولادی تلفن کارخانه:2-2544300(0811)تهران
آقایی

آقایی

سیم وکابل - کابل های مخابراتی - متعلقات - هادیها - المنت های حرارتی، لوله های فولادی تهران
کالای برق نیروسازان

کالای برق نیروسازان

سیم وکابل - کابل های مخابراتی - متعلقات - هادیها - المنت های حرارتی، لوله های فولادی تهران
هیتر الکتریک

هیتر الکتریک

سیم وکابل - کابل های مخابراتی - متعلقات - هادیها - المنت های حرارتی، لوله های فولادی تهران
کالای برق و صنعت فیروزان

کالای برق و صنعت فیروزان

سیم وکابل - کابل های مخابراتی - متعلقات - هادیها - المنت های حرارتی، لوله های فولادی تهران
کالای برق نوروزی

کالای برق نوروزی

سیم وکابل - کابل های مخابراتی - متعلقات - هادیها - المنت های حرارتی، لوله های فولادی تهران

اصناف ویژه

تبلیغات

شما اینجا هستید: برق و الکترونیک و مخابرات سیم وکابل - کابل های مخابراتی - متعلقات - هادیها - المنت های حرارتی، لوله های فولادی